Đăng nhập
SỐNG TỈNH, QUYẾT NHANH, HÀNH ĐỘNG DỨT KHOÁT

Lượt xem: 1527

NGHỆ THUẬT CHẾT

Những gì xảy ra vào lúc chết???


Bài này của thầy Goenke được đăng lần đầu trong tuyển tập U Ba Khin (U Ba Khin Journal), Viện nghiên cứu Vipassana, tháng 12 năm 1991, và sau đó trong bản tin Vipassana tháng 4 năm 1992.

Để hiểu những gì xảy lúc chết, trước tiên chúng ta hãy hiểu cái chết là gì. Chết giống như khúc quanh của dòng sông sinh thành và nó không ngừng trôi chảy. Chết có vẻ giống như sự kết thúc của quá trình trở thành – và có thể chắc chắn như thế đối với một vị arahant (A La Hán, người hoàn toàn giải thoát) hay một vị Buddha (Phật) – nhưng đối với một người bình thường dòng đời vẫn tiếp diễn sau khi chết. Chết là chấm dứt những hoạt động trong cuộc đời của một người và ngay khoảng khắc kế tiếp sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Phía bên này là giây phút cuối cùng của kiếp này và phía bên kia là phút đầu tiên của kiếp sau. Tựa như mặt trời mọc lên sau khi lặn xuống, không một khoảng khắc nào có bóng tối. Nó giống như giây phút chết là sự chấm dứt một chương của sự tái sinh, và một chương mới mở ra trong giây phút kế tiếp.

Mặc dù không có ví dụ nào diễn tả chính xác tiến trình này, ta có thể nói rằng tiến trình trở thành này giống như một tàu hỏa chạy trên đường rầy. Nó chạy đến trạm của sự chết, và sau khi giảm tốc độ trong khoảng khắc, nó lại tiếp tục chạy với tốc độ như trước. Nó không dừng lại ở trạm dù trong chốc lát. Đối với những người không phải là A La Hán, cửa tử không phải là trạm cuối cùng là là giao điểm của nơi 31 đường rầy (31 cảnh giới) khác nhau nhập lại. Con tàu, ngay khi đến trạm này, nó chạy bằng năng lượng của những phản ứng tạo nghiệp trong quá khứ, không ngừng chạy từ trạm này sang trạm khác, trên đường rầy này hay đường rầy khác -  đó là một hành trình tiếp diễn không ngừng.

Sự chuyển đổi đường rầy xảy ra một cách tự động. Giống như viên đá tan thành nước và nước đông thành viên đá xảy ra một cách tự nhiên. Cũng như thế, sự chuyển đổi từ kiếp này sang kiếp khác do một số luật tự nhiên chi phối. Theo luật này, con tàu không chỉ chuyển đổi đường rầy mà tự tạo đường rầy cho chính nó.

Đối với con tàu tái sinh, trạm cái chết – nơi xảy ra chuyển đường rất là quan trọng. Nơi đây, cuộc đời này được trút bỏ, tiếng Pali được gọi là cuti (biến mất, chết). Cái chết của thân này xảy ra, và kiếp sau bắt được ngay lập tức - một tiến trình được gọi là patisamdhi (thụ thai, hay khởi đầu của kiếp sau). Giây phút Patisamdhi là kết quả vào lúc chết tạo ra sự thụ thai. Bởi vì những giây phút lúc chết sẽ tạo ra giây phút bắt đầu của cuộc đời sau, chết không phải chỉ là chết mà còn là sự ra đời. Tại trạm này, sống trở thành chết và chết trở thành sống.

Do đó, mỗi cuộc sống là sự chuẩn bị cho cái chết kế tiếp. Nếu ta khôn ngoan, ta sẽ tận dụng được cuộc đời này và chuẩn bị cho cái chết tốt đẹp. Và cái chết tốt đẹp nhất là cái chết cuối cùng, không phải là trạm ngừng mà là nhà ga cuối cùng: cái chết của một vị A La Hán. Nơi mà không còn đường rầy nào để con tàu tiếp tục đi xa hơn. Nhưng cho đến lúc chúng ta tới được nhà ga cuối cùng như thế, thì ít nhất chúng ta có thể chắc rằng cái chết kế tiếp mang lại cho một cuộc sống tốt đẹp hơn và rằng không sớm thì muộn, ta cũng đến được nhà ga cuối cùng. Tất cả tùy thuộc vào chúng ta, vào nỗ lực của chính mình. Chúng ta chính là người tạo ra tương lai của chính mình, chúng ta cũng chính là người tạo ra hạnh phúc và đau khổ cho chính mình và rồi, sự giải thoát cũng như vậy.

Chúng ta chính là người tạo đường rầy cho con tàu tái sinh cao tốc như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta phải hiểu "Nghiệp" là gì.

Chủ ý của tâm và thiện hay bất thiện, đó là "Nghiệp" (kamar). Những chủ ý thiện hay bất thiện nào khi nảy sinh trong tâm đều trở thành nguồn gốc của những hành động bằng việc làm, lời nói hay ý nghĩ. Thức (vinnana) nảy sinh do sự xúc chạm giữa các giác quan, rồi dẫn đến nhận định và nhận biết (sanna) nảy sinh, và hành động gây nghiệp (sankhara) xảy ra.

Những phản ứng (sankhanra) có chủ ý này gồm nhiều loại khác nhau. Một số giống như vẽ một lằn vạch trên mặt nước, nó biến mất sau một thời gian, và những nghiệp khác như lằn khắc đục trên đá, nó tồn tại một thời gian lâu dài. Nếu chủ ý là thiện lành, hành động sẽ là thiện lành, và mang lại QUẢ BỔ ÍCH. Nhưng nếu chủ ý là bất thiện và dĩ nhiên nó trở thành QUẢ KHỔ ĐAU.

Không phải tất cả những hành động này đều mang lại trong kiếp sống mới. Một số nhẹ nhàng đến nỗi chúng không mang lại hay để lại kết quả đáng kể. Một số khắc sâu hơn, nhưng chúng sẽ được xóa sạch ngay trong đời và không mang sang kiếp kế tiếp. Nhưng với những nghiệp khắc sâu hơn, chúng sẽ tiếp tục với dòng đời và đi theo đến kiếp sau, và còn có thể sinh sôi nảy nở thêm trong kiếp này và kiếp sau.

Tuy nhiên, có nhiều nghiệp (kamar) là nghiệp tái sinh (bhava-kamar hay bhava-sankhanra) là những nghiệp thúc đẩy đưa đến kiếp mới, cuộc sống mới. Mỗi nghiệp làm nảy sinh tiến trình trở thành và chứa đựng một hấp lực tương tự với những rung động của cõi tái sinh nào đó. Những rung động của nghiệp tái sinh (bhava-kamar) và rung động của cảnh giới đó (bhava-loka - giới, cõi) hấp dẫn lẫn nhau và kết hợp với nhau theo qui luật phổ quát liên quan đến nghiệp lực.

Ngay khi một trong những nghiệp tái sinh này được tạo ra, con tàu tái sinh (trở thành) bị lôi cuốn vào 1 trong 31 cõi vào lúc chết. Thực chất những đường rầy này là 31 cõi sống: 11 cõi kamar loka (gồm: cõi dục giới - bốn cõi sống thấp hơn, cõi người và sáu cõi trời), 16 cõi rupa-brahma (cõi vẫn còn thân), và 4 cõi arupa-brahma (cõi không còn thân - vô sắc, mà chỉ còn tâm).

Vào lúc cuối của cuộc đời này, một nghiệp b:hava-sankhanra đặc biệt sẽ nảy sinh. Nghiệp này (khả năng đưa đến kiếp sau) sẽ kết nối với những rung động của những cõi chết liên quan. Ngay vào lúc chết, cửa của 31 cõi được mở ra. Nghiệp nảy sinh sẽ quyết định đường rầy nào cho con tàu tái sinh chạy tiếp. Giống như việc đẩy con tàu vào đường rầy mới, lực đẩy của nghiệp tái sinh (bhava-kamar) sẽ đẩy dòng tâm thức vào kiếp sống mới. Ví dụ, nghiệp tái sinh về giận dữ hay ác ý có tính chất của sức nóng và dao động, sẽ kết hợp về với cõi sống thấp hơn. Tương tự như thế, nghiệp như metta (lòng từ bi) có những rung động bình an và tươi mát, thì chỉ có thể kết hợp về với brahma-loka (cõi cao hơn). Đây là qui luật tự nhiên, và những qui luật này chuẩn xác không bao giờ có sự sai sót. Phải hiểu rằng, dĩ nhiên, sẽ không có hành khách nào trên con tàu này ngoại trừ nghiệp lực đã tích lũy.

Thông thường, vào lúc lâm chung, một vài nghiệp đặc biệt sẽ xuất hiện với đặc tính lành hay dữ. Ví dụ, nếu trong kiếp này ta giết cha hay mẹ, hay những thánh nhân thì ký ức của sự kiện đó sẽ xuất hiện vào giờ phút lâm chung. Cũng tương tự như thế, nếu ta xây dựng và phát triển được sự hành thiền sâu – vững vàng, một trạng thái tâm tương tự như vậy cũng sẽ xuất hiện.

Khi không có những nghiệp tái sinh mãnh liệt như thế, thì một nghiệp nhẹ hơn sẽ xuất hiện, bất kỳ ký ức nào xuất hiện đều thể hiện bằng nghiệp. Ta có thể nhớ lại nghiệp thiện của việc dâng hiến thực phẩm cho một thánh nhân, hay nghiệp bất thiện của việc làm hại ai đó. Hồi tưởng những nghiệp như thế này có thể xảy ra. Mặt khác, đối tượng liên quan đến nghiệp đó cũng có thể nảy sinh: một đĩa thức ăn được cúng dường hay khí giới dùng để giết hại. Những đối tượng này được gọi là kamma-nimittas (dấu hiệu, hình ảnh).

Hoặc một dấu hiện hay một ký hiệu của đời sau có thể xuất hiện. Đây được gọi là nimittas phù hợp với bhava-loka (giới, cõi) của dòng đời được lôi cuốn. Nó có thể là vài cảnh tượng của thế giới thần tiên, hay thế giới súc sanh. Người trong giờ phút lâm chung có thể trải nghiệm được một trong những hình ảnh này như điềm báo trước, giống như đèn của con tàu chiếu sang đường rầy phía trước. Những rung động của những nimitas này giống hệt những rung động của cảnh giới của đời sau.

Một thiền giả Vipassana tốt có khả năng tránh được đường rầy đẫn đến cõi thấp hơn. Người đó hiểu tường tận qui luật tự nhiên và biết thực tập để chuẩn bị cho cái chết trong mỗi giây phút. Nếu đã lớn tuổi, ta càng có nhiều lý do hơn để giữ được sự ý thức từng giây phút.

Những chuẩn bị nào mà ta cần phải làm? Ta thực tập Vipassana bằng cách giữ được sự bình tâm đối với bất cứ cảm giác nào phát sinh trong người, bằng phương cách ấy thói quen phản ứng lại cảm giác sẽ bị phá vỡ. Nhờ đó, cái tâm thường tạo ra những cái nghiệp bất thiện sẽ phát triển được thói quen mới – thói quen giữ được sự bình tâm.

Vào lúc sắp chết rất hiếm khi ta cảm thấy những cảm giác dễ chịu. Tuổi già, bệnh tật, cái chết… là dukkha (khổ), vì vậy thường tạo ra những cảm giác khó chịu. Nếu ta không có kĩ năng quan sát những cảm giác này với sự bình tâm, ta dễ dàng phản ứng bằng sự sợ hãi, tức giận, buồn rầu, hay bực bội, tạo cơ hội cho bhava-sankhara của loại rung động đó nảy sinh. Tuy nhiên, trong trường hợp của những thiền giả thuần thục, ta có thể tập để tránh phản ứng lại những cảm giác đau đớn ghê gớm này bằng cách giữ được sự bình tâm vào lúc chết. Thì rồi, ngay cả những bhava-sankharas liên đới sâu trong vô thức sẽ không có cơ hội nảy sinh.

Một thiền giả rất may mắn nếu vào lúc chết có những người thân yêu và bạn hữu ở bên cạnh là những người thực hành Vipassana, họ tạo ra những rung động của metta đầy lợi lạc. Những rung động này sẽ tạo ra một bầu không khí Dhamma bình an, không một chút than khóc ảm đạm.

Một người bình thường sẽ sợ hãi, thậm chí hoảng sợ vào lúc sắp chết, và do đó cho phép bhava-sankharas đáng sợ trồi lên trên bề mặt của tâm. Cùng kiểu cách như vậy, nỗi đau thương buồn rầu, chán nản và những cảm tưởng khác có thể nảy sinh khi nghĩ đến cảnh phải chia lìa những người thân yêu, và những nghiệp tương quan sẽ trồi lên và ngự trị tâm. Mội thiền giả Vipassana, bằng cách quan sát mọi cảm giác sự bình tâm, làm nghiệp suy yếu đi để nó không nảy sinh vào lúc chết. Sự chuẩn bị đích thực là thế này: phát triển khuôn mẫu thói quen quan sát liên tục cảm giác thể hiện trong thân và tâm với sự bình tâm và với sự hiểu biết về anicca.

Vào lúc chết, thói quen mạnh mẽ của sự bình tâm này sẽ tự động xuất hiện và con tàu sự sống sẽ chuyển sang đường rầy dẫn tới nơi có thể thực tập Vipasssana trong kiếp mới. Bằng cách này, ta sẽ tránh bị sinh ra vào cõi thấp hơn và tới được cõi cao hơn. Điều này rất quan trọng vì không thể thực tập được Vipassana trong cõi thấp hơn.

Đôi khi một người không hành thiền, vào lúc chết, được sanh ra trong cõi tốt lành nhờ thành quả của những bhava-sankharas thiện lành như rộng lượng, đạo đức, và những phẩm chất thiện lành khác. Nhưng thành quả đặc biệt của một thiền sinh Vipassana thuần thục là có được một kiếp sống nơi có thể tiếp tục thực tập Vipassana. Theo cách này, bằng cách giảm từ từ những bhava-sankharas đã tích lũy ta rút ngắn được cuộc hành trình tái sinh và đạt được mục tiêu giải thoát sớm hơn.

Ta được tiếp cận với Dhamma trong kiếp này bởi vì những công đức mà ta thực hiện trong quá khứ. Hãy làm cho kiếp này được thành công bằng cách thực tập Vipassana, để khi chết tâm được quân bình, bảo đảm được hạnh phúc cho mai sau.


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

CÁC BÀI MỚI HƠN

phm2019

Phan Hùng Mạnh

cool 098.887.0011 money-mouth

hungmanhxnk@yahoo.com

 • 'Giật gân' về sự lạc hậu của y tế

  TTO - Bước vào cuộc cách mạng 4.0 rồi mà ngành y tế lại tỏ ra rất lạc hậu. Đó là chuyện các bệnh viện chẳng được kết nối mạng, chẳng liên thông trong khám BHYT.

 • Tham nhũng vặt luôn có mặt trên từng cây số

  TTO - Tham nhũng vặt luôn có mặt trên từng cây số, tuy nhiên Ban Nội chính trung ương cho biết “công tác phòng chống tham nhũng vặt còn hết sức khiêm tốn”.

 • Đảo Ngọc ngập nhờ... nước

  TTO - Tóm lại, nguyên nhân cuối cùng của việc ngập là do NƯỚC...

 • Luật 'đá' luật

  TTO - Về chuyện “luật đá luật”, Phó thủ tướng chua chát nhận xét “thiếu nhạc trưởng nên mạnh ai nấy làm, chạy đua xây dựng pháp luật để rồi luật này phủ nhận luật kia”.

 • Xứ hoa thành 'xứ họa'

  TTO - Trận lũ vừa qua ở Đà Lạt - Lâm Đồng khiến dân chúng bàng hoàng, chưng hửng. Cao nguyên yên bình bỗng dưng tan hoang trong lũ dữ. Xứ hoa bỗng một ngày tai họa đổ xuống thành “xứ họa”.

 • Hành khách 'đại náo' bằng miệng khiến Tề Thiên cũng phải bái phục

  TTO - Chùm tranh biếm họa về nữ hành khách "đại náo" cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

 • Nhà máy thủy điện không phép!

  TTO - Sau hàng chục năm xây dựng và đưa vào hoạt động, người ta mới phát hiện các sai phạm khủng của Nhà máy thủy điện Tà Thàng. Té ra nhà máy này không có giấy phép xây dựng, không được kiểm tra chứng nhận chất lượng.

 • Khi đại dương lên tiếng

  TTO - Biếm họa về rác thải nhựa của họa sĩ Tuổi Trẻ Cười

 • 5 năm rưỡi không tiếp dân ngày nào!

  TTO - Theo quy định, hằng tháng lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh đều phải tiếp công dân và các vị trí lãnh đạo sau ba năm phải chuyển đổi.

 • Mạng người chả quý bằng xe

  TTO - Ôtô cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhiệm vụ chuyển bệnh nhân bị chấn thương đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

 • Biếm họa: Tội nghiệp thằng ống hút...

  TTO - Tại sao "đại ca rác thải" không hề lo sợ trước phong trào chống rác thải nhựa?

 • Biếm họa: chọn ngành hay để ngành chọn mình?

  TTO - Cứ mỗi mùa xét tuyển đại học, phụ huynh và thí sinh lại đau đầu với việc lựa chọn ngành học. Chọn ngành mình đam mê hay ngành dễ kiếm tiền hay ngành sang chảnh...?

 • Cử tri nhớn nhác hỏi nhau: Đại diện của tớ đi đâu mất rồi?

  TTO - Kỳ họp Quốc hội là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tuy nhiên mỗi ngày đều vắng khoảng 30 người, cá biệt có phiên biểu quyết vắng trên dưới 100 đại biểu. Lắm hôm có đoàn vắng tới 50% (Đoàn TP.HCM, Đoàn Hà Nội).

 • Xe công việc tư

  TTO - Đám cưới con trai bà trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Sóc Trăng được tổ chức hoành tráng trong ba ngày với hàng ngàn thực khách và nhiều xe biển xanh tham dự.

 • Biếm họa "thể thao khiêu dâm"

  TTO - Môn thể thao nào được gọi là khiêu dâm, trái thuần phong mỹ tục? Không ai biết được. Thậm chí, ngay cả bộ VH-TT&DL - đơn vị xây dựng nghị định này, cũng khá mơ hồ về danh mục môn thể thao chứa yếu tố trên.

 • Mày biết tao là ai không?

  TTO - Chùm tranh biếm họa về những kẻ cậy quyền, cậy tiền hành xử ngang ngược, coi thường pháp luật. Đặc điểm nhận dạng của họ là câu nói cửa miệng "Mày biết tao là ai không?"

 • Lọc lừa có bữa cá tra 'phản thùng'

  TTO - Cá tra có hình dạng tương tự cá ba sa nhưng không được người tiêu dùng chuộng bằng cá ba sa (cá tra bị e ngại “ăn tạp” và thịt không ngon bằng).

 • Chờ đủ kinh nghiệm, 'thôi rồi Lượm ơi!'

  TTO - Nhà máy thủy điện Sử Pán 1 (Lào Cai) xả lũ ẩu (không báo trước và xả đồng thời cả bốn cửa xả trong đêm) đã làm sập cầu, cuốn trôi tài sản, gây thiệt hại nặng nề cho người dân vùng hạ lưu.

 • Luật lệ lỏng lẻo béo cho kẻ lừa

  TTO - Lợi dụng kẽ hở của Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản, vừa qua nhiều công ty lập dự án ma trên đất nông nghiệp để lừa đảo khiến hàng ngàn người mất trắng tiền đặt cọc.

 • Tham nhũng vặt 'có mặt trên từng cây số'

  TTO - Chính phủ đã tuyên chiến với tham nhũng vặt, đã chỉ ra những tác hại nguy hiểm của tham nhũng vặt.

 • Vì sao chúng ta cần phải học tiếng Anh

  TTO - Nhìn từ ngoài, tiếng Anh là một ngôn ngữ không thể quan trọng hơn trong lúc này. Người nhập cư từ một quốc gia sang một quốc gia khác, chắc chắn phải cần tiếng Anh. Có người nước ngoài nào sang Việt Nam mà không nói được tiếng Anh là một ví dụ.

 • Tiếng gáy con gà trống làm "dậy sóng" nước Pháp

  TTO - Con gà trống ấy tên Maurice, gọi nôm na là Momo, cứ vô tư gáy đều đều mỗi sáng trên đảo Oléron ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước Pháp. Cho tới ngày nọ, có hai ông bà hàng xóm thấy khó chịu...

 • Xây sân bay 'thỏa mãn khâu oai'

  TTO - Trừ sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất có thu lãi, hầu hết 19 sân bay khác trong tình trạng hòa vốn hoặc thua lỗ.

 • Biếm họa 'cấp cứu' cấp cứu vì quá tải

  TTO - Không khí ngột ngạt bao trùm bởi người bệnh, thân nhân và tiếng còi xe cứu thương... là tình trạng chung khoa cấp cứu của nhiều bệnh viên công.

 • Triệt mà vẫn để đến trời cũng thua

  TTO - Luật giao thông đường bộ nghiêm cấm việc sử dụng xe hết niên hạn để tham gia giao thông.

 • Công ty bị thanh tra, kiểm tra đến 138 lần!

  TTO - Công ty Phi Long bức xúc phản ảnh lên lãnh đạo TP.HCM khi bị thanh tra, kiểm tra đến 138 lần.

 • Biếm họa: Buồn vui với kết quả thi THPT

  TTO - Cảm xúc vui buồn của sĩ tử trước và sau khi công bố điểm thi THPT cũng như điểm xét tuyển đại học 2019

 • 'Giải pháp chống ngập bằng lu' qua con mắt họa sĩ biếm

  TTO - Chùm tranh biếm họa về cái lu và công dụng chống ngập qua con mắt họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười.

 • Biếm họa về 'đại gia điếu cày'

  TTO - Với hàng loạt sai phạm diễn ra trong nhiều năm gần đây, ông Lê Thanh Thản đã bị khởi tố để điều tra hành vi lừa dối khách hàng.

 • Kê khai theo kiểu tùy tâm

  TTO - Trong giai đoạn 2013-2018, vợ chồng viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế Đà Nẵng sở hữu 11 lô đất nhưng chỉ kê khai có 2, ém đi 9 lô.

Cấu hình RSS2 để sử dụng chức năng này

Mục nào bạn thích nhất trong website này?
Nghệ thuật sống
Giáo dục con
Clips for life
Suy ngẫm
Sức khỏe

2019_us_dollar_1m

Tự tạo website với Webmienphi.vn